Delvis rivna byggnader med söndertrasade fasader.
Foto

Hus under rivning i Klara