Delvis rivna byggnader med söndertrasade fasader.
Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Hus under rivning i Klara

Uppdaterad