Delvis rivna byggnader med söndertrasade fasader.
Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Hus under rivning i Klara

Uppdaterad