Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stadsmuseet i Stockholm

Svedmyra småstugeområde med del av kvarteret Häradsrätten

Uppdaterad