Foto

Station Södra Bantorget. Perrong sedd från söder