Foto

Kungsgatan österut förbi Oscarsteatern. Kvällstid. Ljusreklam