Foto
Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Spårvägsmuseet

Arbete med luftledning korsningen Götgatan - S:t Paulsgatan 1920

Uppdaterad