Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Journal för allmänna uplysningen och sederne

Denna tidning gavs ut av sällskapet Fribyggarorden. Det var en förening som verkade i Emanuel Swedenborgs anda (1688-1772). Swedenborg är en av de mest kända svenskarna utomlands. Han skrev bland annat boken Vera christiana religio 1771 där han uttolkar den kristna tron på sitt sätt. Hans lära fick många efterföljare, bland annat Fribyggarorden. Deras tidskrift innehåller mycket poesi, filosofiska tankar om olika ämnen, exempelvis Om musikens inflytande på människors lynnen och seder (Häfte 1, 1796.

Uppdaterad