Foto

Porträtt av politikern, skalden och tonsättaren Gunnar Wennerberg