Foto

Gösta ""Jösse"" Holmérs son tar studenten på Norra Latin. (Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm)