Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Sydsvenska kreditbankeni hörnet av Drottninggatan 4 och Fredsgatan

Uppdaterad