Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Sydsvenska kreditbankeni hörnet av Drottninggatan 4 och Fredsgatan

Uppdaterad