Foto

Palmeska huset, Kungsträdgårdsgatan 2A. Södra Blasieholmshamnen t.h

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter