Foto

Slussen med den trafikordning som började den 1.4.1922 vid sammankopplingen av norr- och söderlinjerna. Östra Slussgatan