Fasadbild
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Prins Eugens Waldemarsudde. Västra fasaden

Uppdaterad