Fasadbild
Foto

Prins Eugens Waldemarsudde. Västra fasaden