Foto

Åsögatan österut från Östgötagatan. Gatuarbete och schaktning pågår mellan kv. Dagakarlen och kv. Timmermannen. Åsögatan 36 t.h. (nuv. Åsögatan 128)