Foto

Av- och påstigande resenärer på Hötorgets T-banestation