Foto

Elever i lågstadiet uppträder i klassrummet vid skolavslutningen. Enskedefältets skola