Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Elever i lågstadiet uppträder i klassrummet vid skolavslutningen. Enskedefältets skola

Uppdaterad