Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Från Skeppsbron mot Strömmen. I fonden det ankrade passagerarfartyget ""Argentina"". I förgrunden två sittande pojkar

Uppdaterad