Två kvinnor vid en butiksdisk.
Foto

Hamngatan 16. Syarméns högkvarter hos Singer