Foto

En ballerina i ett klassrum under gymnasistföreningen Genias vårfest