Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Nybrogatan norrut från nr 26. Belysning och banderoll med texten ""Nybrogatan visar gammalt och nytt 300 år"" uppspända över gatan

Uppdaterad