Foto

Sveriges sändareamatörer hos Ingenjör Eliasson i Bromma kyrka