Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Sveriges sändareamatörer hos Ingenjör Eliasson i Bromma kyrka

Uppdaterad