Foto

Trafikbild från Slussen 1902, Östra Slussgatan. Elspårvagn och hästspårvagnar