Foto

Tjärhovsgatan 9-11. Sifwertska kasernen. Katarina brandstation