I fönstren till en järnvägsvagn står barn och vinkar. På perrongen står kvinnor, förmodligen barnens mödrar, och tar adjö.
Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Östra Station. Föräldrar vinkar av sina barn när de åker iväg med Roslagståget mot Barnens Ö. Trehundra stockholmsbarn åker för att tillbringa tre månader på koloni i skärgården

Det kanske mest kända kollot i Stockholmstrakten är Barnens ö, dit de här barnen är på väg. Barnens ö är i själva verket ett ganska stort område i Väddö socken i Norrtälje kommun. Inom området finns flera olika kollogårdar.

Barnens ö invigdes redan 1912 efter att Barnensdagsföreningen i Stockholm köpt Lingslätö på Väddö. Sedan dess har fler områden köpts in och verksamheten vuxit.

Ursprungstanken med kollogårdarna var att stadsbarn skulle få komma ut på landet, få frisk luft och leva hälsosamt under sommaren. Många av barnen kom då från fattiga förhållanden.

Fram till slutet av 60-talet växte verksamheten hela tiden. Stugor och gårdar byggdes efter ritningar av kända arkitekter. Idag finns över 400 hus på Barnens Ö och inget hus är det andra likt.

1980 övergick Barnens ö till Stiftelsen Barnens dag, som drivs av Stockholms stad. I dag finns det ungefär 20 barnkolonigårdar på Barnens ö och hela koloniområdet omfattar omkring 650 hektar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad