Foto

Veterinärhögskolan. En skadad kamel tas om hand. Kamelen blev attackerad av ett lejon på Brazil Jacks cirkus