Foto

Hinderlöpning för Svea Livgarde, I1, i Sörentorp