En polis vid en öppen bildörr, en familj i bilen.
Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Polisen har trafikkontroll vid Stockholms infartsvägar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad