Foto

Mynttorget från Helgeandsholmen. Storkyrkans torn i fonden