Foto

Stockholms Stadsmuseum. Portalen vid Götgatan 1. Skylt på porten: Offentligt skyddsrum