Foto

Stockholms Stadsmuseum. Portalen vid Götgatan 1. Skylt på porten: Offentligt skyddsrum

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter