Foto

Järnvägsparken österut mot Vasagatan 2 och 4. Kronprinsens stall i fonden

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter