Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Blommande forsythia vid Musikhögskolan

Uppdaterad