Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Skolavslutning. Barn uppträder i klassrummet. Enskedefältets skola

Uppdaterad