Foto

Station Södra Bantorget. Perrrong med klocka, distinationsskyltar och anslagstavla, sedd från söder