Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Djurgårdsfärjan

Uppdaterad