Foto

Lidingövägen. Kollision mellan spårvagn och tankbil på Linje 10, utanför Stadion