Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Blommande forsythia vid Musikhögskolan. Vy åt öster mot Försvarshögskolan

Uppdaterad