Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Parkmiljö i sydöstra delen av Stadshagen (nuv. St. Göransparken). Vy åt nordost

Uppdaterad