Foto

Grafiska institutets elevkår har klubbkväll på studentkåren