Foto

Hörnet av Brännkyrkagatan (nuv. Hornsbruksgatan) och Långholmsgatan