Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Sophiahemmets annex, ""Solhem"", sett från Valhallavägen. Blåsippor i förgrunden

Uppdaterad