Foto

Ladugårdsgärdet mot Oxenstiernsgatan. Björnloka i förgrunden