Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Ladugårdsgärdet mot Oxenstiernsgatan. Björnloka i förgrunden

Uppdaterad