Foto

Från Blockhusudden åt sydost. En bärplansbåt passerar Bergs oljehamn i Nacka