Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Från Blockhusudden åt sydost. En bärplansbåt passerar Bergs oljehamn i Nacka

Uppdaterad