Foto

Byggnadsarbeten för tredje hötorgshuset och Sergelgatan