Foto

Karduansmakargatan 11B, Svenska Dagbladet, trappa. Pressfotografer i brådskande utryckning