Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Trafikbefäl och trafikräknare samspråkar vid Slussen

Uppdaterad