Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Bussar vid Handens bussterminal

Uppdaterad