Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Ljusteröfärjan med två bussar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad