Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Inslussning av fritidsbåtar till Riddarfjärden

Uppdaterad