Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Ledbuss tar upp påstigande på landsväg

Uppdaterad