Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Talare vid Rikshemvärnstingets öppnande i Konserthusets lilla sal

Uppdaterad