Foto

Talare vid Rikshemvärnstingets öppnande i Konserthusets lilla sal