Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Trafikanter på stationsplattform

Uppdaterad